Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Általános szállítási feltételek – DHL Express

Expressz küldemények általános szállítási feltételei.

DHL EXPRESS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK („Általános Szállítási Feltételek”)

FONTOS MEGJEGYZÉS

Amennyiben Ön DHL szolgáltatást vesz igénybe, Ön, mint „Feladó” a saját, illetve a küldemény címzettjének – a továbbiakban „Címzett” – nevében, továbbá a Küldeményben érdekelt bármely harmadik személy nevében is elfogadja, hogy a szolgáltatásra jelen Általános Szállítási Feltételek (annak kiegészítéseiben és mellékleteiben foglaltakkal együtt) az irányadóak.
A „Küldemény” kifejezés a jelen szállítási feltételek vonatkozásában olyan dokumentum- vagy áruküldeményt jelent, amelyet a DHL egyazon fuvarlevél kíséretében, a mindenkori választásának megfelelően, légi, közúti, vagy más szállítóeszközön szállít. A „Fuvarlevél” fogalom magában foglal bármilyen, a DHL automatizált rendszereiből kiadott, a küldemény azonosítására alkalmas címkét, vonalkódot, nyomtatványt, fuvarlevelet, vagy kísérőokmányt, valamint ezek elektronikus változatát. A szállítás során a DHL valamennyi küldeményre a jelen Általános Szállítási Feltételek szerint korlátozott kárfelelősséggel tartozik. Amennyiben a Feladó fokozottabb védelmet igényel, járulékos díj ellenében küldemény biztosítás igénybe vehető. (További részletek az alábbiakban). A „DHL” a DHL Express Hálózat tagjait jelenti.

október 1, 2016

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZAT A DHL EXPRESS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEIHEZ

A DHL Express Magyarország Kft. jelen Kiegészítő Szabályzatának (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a DHL Express Általános Szállítási Feltételekkel valamint a DHL Belföldi Általános Szállítási Feltételekkel együttesen, azokkal összhangban meghatározza a postai szolgáltatások keretén belül, valamint az azon kívül nyújtott, expressz szállítási - és ahhoz kapcsolódó kiegészítő - szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelességeit.
A Szabályzat a postai szolgálatásokról szóló 2012. évi CLIX. Törvény („Postatv.”), valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII. 4.) Kormányrendelet („Korm. r.”) és az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján készült. A Szabályzat hatályos szövegét a DHL Express Magyarország Kft. valamennyi kirendeltségén és küldemény-felvételi helyén valamint internetes honlapján az Ügyfelei számára hozzáférhetővé teszi. A módosításokat a hatályba lépést megelőzően legalább 15 nappal honlapján nyilvánosságra hozza, és valamennyi kirendeltségén ezzel egy időben ugyancsak hozzáférhetővé teszi. Az Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket illetően a DHL Express Magyarország Kft., mint Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a kihirdetett nemzetközi szerződések kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is alkalmazandóak.
Az Szabályzat a Magyarország területén a DHL Express Magyarország Kft.-re, valamint annak szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelekre terjed ki.
Az Szabályzat a DHL Express Általános Szállítási Feltételekkel valamint az 1. mellékletben lévő DHL Belföldi Általános Szállítási Feltételekkel együttesen irányadó.

március 6, 2020

DOMESTIC EXPRESS
ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK


October 17, 2016

DHL EXPRESS PÉNZ-VISSZAFIZETÉSI GARANCIA SZABÁLYZAT

FONTOS MEGJEGYZÉS

A DHL Expressz Magyarország Kft. (továbbiakban DHL) vállalja, hogy a Megbízó kérésére az alábbi feltételekkel és korlátozásokkal igény esetén jóváírja, illetőleg visszatéríti a Megbízónak a Megbízó által igénybe vett és Magyarországon számlázott expressz szolgáltatásért fizetett prémiumot, ha a Megbízó által a DHL-nek a megjelölt szolgáltatás keretében átadott küldemény a DHL által vállalt szállítási határidőben nem kerül kézbesítésre.

Érvényes: 2017. július 1-től

További információért kérjük, hívja a DHL központi ügyfélszolgálatát.